Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

VŠLP snímky

Ortofoto VŠLP, 1949, 50cm, BW

Čierno-biela ortofotomapa VŠLP vytvorená z archívnych leteckých snímok Topografického ústavu v Banskej Bystrici. Spracovanie ortofotosnímky zabezpečili pracovníci TU Zvolen.

Ortofoto VŠLP, 1978, 50cm, BW

Ortofotomapu vytvoril NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen.

Ortofoto Vígľaš, 2006, 50cm, RGB

Ortofotomapu vytvoril NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen.

Ortofoto VŠLP, 2007, 50cm, RGB

Ortofotomapu vytvoril NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen.

Ortofoto Dobrá Niva, 2008, 50cm, RGB

Ortofotomapu vytvoril NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen.

Ortofoto Divín, 2009, 50cm, RGB

Ortofotomapu vytvoril NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen.

Ortofoto VŠLP, 2011, 10cm, RGB

Farebnú ortofotomapu s rozlíšením 10cm z územia VŠLP vytvorili pracovníci TU Zvolen (Ing. Miroslav Kardoš, PhD.). Letecké snímky boli vyhotovené v roku 2011 kamerou UltraCam X, snímkovanie zabezpečila spoločnosť Photomap, s.r.o.

Ortofoto VŠLP, 2011, 30cm, RGB

Farebnú ortofotomapu s rozlíšením 30cm z územia VŠLP vytvorili pracovníci TU Zvolen (Ing. Miroslav Kardoš, PhD.). Letecké snímky boli vyhotovené v roku 2011 kamerou UltraCam X, snímkovanie zabezpečila spoločnosť Photomap, s.r.o.

Ortofoto AISA, 2012, 50cm

Ortofoto AISA, 2012, 50cm, histo

EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt