Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

TU Zvolen

Participatívny webGIS Arboréta Borová hora

Digitálna mapa Arboréta Borová hora bola vytvorená na základe ortofotosnímok s veľmi vysokým rozlíšením pracovníkmi a študentmi TU Zvolen. Atribútové údaje boli získané terénnym prieskumom a niektoré časti digitálnej mapy boli zamerané prístrojmi GNSS.

WebGIS Vysokoškolského lesníckeho podniku

Aplikácia VšLP zobrazujúca tematické vrstvy, ortofotomapy a digitálne modely povrchu územia Vysokoškolského lesníckeho podniku.
EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt