Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

Slovensko

Historická ortofotomapa Slovenska

Historická ortofotomapa Slovenska bola vytvorená spracovaním čierno-bielych leteckých snímok z obdobia 40-tych a 50-tych rokov z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici. Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 0,5m. Pre potreby Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine bola zakúpená licencia na historickú ortofotomapu od spoločnosti GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

Historická ortofomapa bude sprístupnená ako interaktívna web-mapa na mapovom portáli Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen.

Podmienky používania sú upravené licenčnou zmluvou č. R-14586/2013/RVO. Pred použitím a publikovaním výsledkov s použitím historickej a aktuálnej ortofotomapy žiadame, aby ste sa podrobne oboznámili s podmienkami jej používania.

Používanie historickej ortofotomapy
 • Nadobúdateľ (Technická univerzita vo Zvolene) môže historickú ortofomapu využívať všetkými aktuálne známymi spôsobmi, vrátane publikovania na internete (čl. 5, ods. 1).
 • Historickú ortofomapu je možné podľa potreby upravovať (čl. 5, ods. 3).
 • Historickú ortofotomapu je možné využívať ako zdroj pre odvodenie nových údajov (čl. 5, ods. 4).
 • Pri každom verejnom vyobrazení historickej ortofomapy, prípadne v sprievodnom texte k využitiu, je potrebné uviesť text „Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica” (čl. 5, ods 5).

Používanie aktuálnej ortofotomapy

 • Nadobúdateľ (Technická univerzita vo Zvolene) môže aktuálnu ortofomapu využívať všetkými aktuálne známymi spôsobmi, vrátane publikovania na internete, ale len v rámci prác súvisiacich s používaním historickej ortofomapy (čl. 5, ods. 8).
 • Aktuálnu ortofotomapu nie je možné žiadnym spôsobom upravovať (čl. 5, ods. 10).
 • Aktuálnu ortofotomapu je možné využívať ako zdroj pre odvodenie nových údajov výhradne v spojení s používaním historickej ortofomapy (čl. 5, ods. 11).
 • Na každom verejnom vyobrazení aktuálnej ortofotomapy, prípadne v sprievodnom texte, je potrebné uviesť text „Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” (čl. 5, ods. 12).
Používanie interaktívnej mapy a internetových služieb
 • Pri používaní interaktívnej historickej mapy Slovenska a internetových služieb žiadame o dodržiavanie podmienok licenčnej zmluvy č. R-14586/2013/RVO.
 • Pri odkazoch na uvedené služby žiadame uviesť text:
  • "Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk."
  • "Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica."
  • "Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o."

Významné lesnícke miesta Slovenska

Interaktívna mapa významných lesníckych miest na území Slovenskej republiky. Vyhotovili Ing. Martin Zápotocký, Ing. Stanislava Vranová a Ing. Janka Oráviková. Príspevok bol vypracovaný s finančnou podporou Internej projektovej agentúry TUZVO (IPA) v rámci projektu Návrh participatívneho GIS pre publikovanie informácií o lesoch, projekt IPA č. 7/2017.

Mapa lesníckeho výskumu a výučby

Interaktívna mapa vedecko-výskumných aktivít a záverečných prác pracovníkov a študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Vyhotovil Ing. Martin Zápotocký.
EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt