Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt