TU Zvolen Historická ortofotomapa Slovenska
Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen
Používanie mapy.tuzvo.sk
gis.tuzvo.sk TU Zvolen
EFRR EFRR

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt

© TU Zvolen