Mapové podklady

Zastúpenie drevín

Mapové vrstvy

Legenda

S-JTSK: 0.0 | 0.0
WGS 84: 0.0 | 0.0
Načítanie mapy, prosím čakajte...
Vyberte obdobie pre vyhľadanie výskytu moru včelieho plodu.

Vyhľadávanie

Vyberte rádius v km: 0.5

Import údajov

Zadajte typ a URL mapovej služby:

Zobraziť
Odstrániť

Mor včelieho plodu


Mor včelieho plodu je ochorenie, ktoré podlieha v Európskej únii povinnému hláseniu. Je to ochorenie zaviečkovaného plodu.
Výskyt po katastrálnych územiach je znázornený na mape červenou farbou.
Viac informácií v pdf.

mapové podklady © Národné lesnícke centrum Zvolen, © Slovenská agentúra životného prostredia, aktuálna ortofotomozaika © GKÚ, NLC; r.2017