Kontakt

Riešitelia projektu Lesná včelia pastva:

Vývojár:
Ing. Martin Zápotocký
Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Ulica T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
martin.zapotocky@tuzvo.sk
Zber údajov:
Ing. Ivan Hanula
ivo.hanula@gmail.com
Vyhotoviteľ mapových podkladov (zastúpenia drevín):
Mgr. Ivan Barka, PhD.
Odbor ekológie lesa a krajiny, Lesnícky výskumný ústav, Národné lesnícke centrum vo Zvolene
Ulica T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
barka@nlcsk.org
Správa mapového servera:
doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.
Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Ulica T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
milan.koren@tuzvo.sk
mapové podklady © Národné lesnícke centrum Zvolen, © Slovenská agentúra životného prostredia, aktuálna ortofotomozaika © GKÚ, NLC; r.2017