Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

Návod na používanie mapových web-aplikácií

Mapové web-aplikácie boli vytvorené na štandardných internetových technológiách. To umožňuje užívateľom pristupovať k zobrazovacím službám prostredníctvom internetových prehliadačov. Nie je potrebná inštalácia doplňujúceho softvéru.

Nastavenie vrstiev

Zapnutie alebo vypnutie vrstiev polohopisu. V súčasnosti sa zobrazujú názvy obcí, plánujme doplniť ďalšie vrstvy.

Práca s mapou

Zväčšenie výrezu
Zmenšenie výrezu
Celá mapa (maximálny výrez)
Predchádzajúci výrez
Nasledujúci výrez
Posun výrezu
EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt