TU Zvolen Historická ortofotomapa Slovenska
Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen
Používanie mapy.tuzvo.sk
gis.tuzvo.sk TU Zvolen
EFRR EFRR

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.; Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica; Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.; Mapové podklady © Topografický ústav Banská Bystrica; © TU Zvolen