TU Zvolen Historická ortofotomapa SR
Laboratórium geoinformatiky, TU Zvolen
  gis.tuzvo.sk
HOFM ČR TU Zvolen
EFRR EFRR

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt

portál © TU Zvolen

WGS-84: 0.0 0.0