TU Zvolen Lesná včelia pastva
Technická univerzita vo Zvolene
Ovládanie gis.tuzvo.sk mapy.tuzvo.sk
včelstvo.sk CEX TU Zvolen

WGS-84: 0.0 0.0

EFRR EFRR

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt